BLINDTARMEN STYRKER IMMUNITETEN?

Er blindtarmen faktisk noe vi faktisk har bruk for og ikke bare en rest av et organ?

Blindtarmen er det lille røret som er festet til tykktarmen vår, og den er plassert nederst på høyre side av magen.

Forskere er enige om at blindtarmen kan være et restorgan fra da menneskene utviklet seg, og denne teorien har troverdighet fordi mennesker generelt kan leve uten den. Imidlertid antyder en studie publisert i 2007 at blindtarmen kan hjelpe med fordøyelsen. Forskere fant at blindtarmen hjelper til med å lagre gode mikrober som fordøyer mat. Disse gode bakteriene forlater kroppen vår når vi er syke, og blindtarmen frigjør flere av dem.

En annen studie tyder på at blindtarmen styrker immuniteten vår. Den inneholder lymfoide celler som hjelper kroppen med å bekjempe infeksjoner. Personer uten blindtarm er mer utsatt for å få en alvorlig sykdom hvis de får en infeksjon fra bakterier som forårsaker diaré og tykktarmsbetennelse.

Hei blindtarmen!