ER MERKURS OVERFLATE DEKKET AV DIAMANTER?

Et skattekammer av diamanter kan ha blitt sydd inn i Merkurs kraterfylte skorpe. Milliarder av år med meteorittnedslag kan ha gjort mye av planetens grafittskorpe til dyrebare edelstener.

Milliarder av år med meteorittnedslag kan ha gjort mye av Merkurs overflate til glitrende edelstener, rapporterte planetforskeren Kevin Cannon den 10. mars på Lunar and Planetary Science Conference i The Woodlands, Texas. Datasimuleringene hans forutsier at slike nedslag kan ha forvandlet omtrent en tredjedel av den lille planetens skorpe til et diamantlag som er mange ganger så stort som jordens overflate.

Diamanter dannes under enorme trykk og temperaturer. På jorden krystalliserer edelstenene dypt under jorden – minst 150 kilometer ned – og flyter deretter opp til overflaten under vulkanutbrudd. Men studier av meteoritter tyder på at diamanter også kan dannes under meteorittnedslag. Når disse påvirkningene oppstår, skaper de svært høye trykk og temperaturer som kan konvertere kull til diamant.

Studier av planetens overflate og eksperimenter med smeltet stein tyder på at skorpen kan inneholde fragmenter av et eldgammelt skall av grafitt – et mineral laget av karbon. Teorien om hvordan Merkur først ble dannet sier at planeten hadde et magmahav og at grafitt deretter krystalliserte fra magmaet.

Nå kommer vi til bombingen. Merkurs overflate er i dag full av krater, et vitnesbyrd om en lang historie med nedslag. Det er med andre ord stor mulighet for at overflaten nå er full av diamanter.

Nysgjerrig på hvor gjennomgripende denne diamantformasjonen kan ha vært, brukte Cannon datamaskiner for å simulere 4,5 milliarder år med innvirkning på en grafittskorpe. Funnene viser at hvis Merkur hadde et grafittlag som var 300 meter tykt, ville angrepet ha generert 16 kvadrillioner tonn diamanter – omtrent 16 ganger jordens estimerte reserver.

Noen av edelstenene ville sannsynligvis blitt ødelagt av senere nedslag. Men tapene ville ha vært “veldig begrenset”, sier han, ettersom det endelige smeltepunktet for diamant overstiger 4000 grader. Fremtidige simuleringer vil inkludere omsmelting fra påvirkning, sier han, for å nærmere anslå den potensielle størrelsen på Merkurs nåværende diamantreserver.

En mulighet til å lete etter diamanter på Merkur kan komme i 2025, når romfartøyet BepiColombo når planeten. Diamanter reflekterer en distinkt signatur av infrarødt lys, og dette kan potensielt oppdages.

Hei til diamantplaneter!