HVORFOR DRØMMER VI?

Hver natt drømmer vi. Mange drømmer er glemt når man våkner, mens noen husker man lenge. Men hvorfor drømmer man egentlig? Det har ikke forskerne lykkes med å finne helt ut av ennå, men det finnes flere teorier.

Sigmund Freud mente at den største grunnen til at man drømmer er for å oppfylle sine ønsker og få utløp for sine underbevisste begjær og behov. Drømmeforskerne Allan Hobson og Robert McCarley står bak en annen teori. De tror at når vi er våkne, får hjernen vår millioner av inntrykk fra omverdenen – inntrykk som hjernen former til meningsfulle oppfatninger av vår virkelighet. Hjernen skaper deretter en oppfatning av en virkelighet som stemmer overens med disse signalene, noe som skaper en drøm. Hjernen vår prøver rett og slett å skape en mening av noe som egentlig ikke har en mening. I tillegg til disse tilfeldige signalene formes drømmene av inntrykk fra minner og erfaringer.

En annen teori om hvorfor man drømmer når man sover er ”problemløsningsteorien”, som bygger på at drømmene våre hjelper oss finne kreative løsninger på problemer i hverdagen, ettersom drømmene ikke er bundet til begrensningene vi har i virkeligheten. Man snakker ofte om å ”sove på det”, et uttrykk som er kompitabelt med denne teorien. Det finnes imidlertid ingen sterke vitenskapelige bevis for at man løser problemer bare fordi man drømmer om dem.

Hvorfor drømmer man om visse personer?

Av og til drømmer man om personer når man sover. Det er fordi drømmene våre ikke er bundet til begrensningene som vi har i virkeligheten. I drømmen kan du få kontakt med personer som du liker eller har dårlige minner av, men kanskje i en sammenheng som ikke hadde vært mulig i virkeligheten. Hjernen samler mange inntrykk i løpet av dagen, og den prøver å sortere tingene man ser og opplever. En person som betyr mye for deg kan dukke opp i en drøm fordi hjernen din har lagret at du liker den, men også personer du misliker. Så man drømmer altså om visse personer fordi hjernen hjelper deg med å sortere dine inntrykk.

Hvorfor har man mareritt?

Livet er ikke alltid en dans på roser. Av og til opplever man tøffe og vanskelige situasjoner og traumer som preger livet, og siden opplevelser lagres i hjernen kan disse minnene komme frem når man drømmer. Dette blir da et mareritt. Mareritt er en måte for hjernen å sortere inntrykk og bearbeide og helbrede vårt emosjonelle liv. Drømmetolkeren Torbjörn Åkerstedt sa i et intervju at mareritt er viktige for å tilbakestille den emosjonelle balansen, og uten mareritt hadde mennesker blitt emosjonelt overfølsomme og nevrotiske. Det er flere svar på hvorfor man har mareritt, og som med alt som har med drømmer å gjøre kan ikke vitenskapen forklare alt ennå.