KAN FISKER KALKULERE?

Ciklider og rokker kan utføre enkel addisjon og subtraksjon i skalaen en til fem!

Dette har vist seg i en fersk studie fra universitetet i Bonn, som nå er publisert i tidsskriftet Scientific Reports. Det er imidlertid ikke kjent hva fiskene trenger sine matematiske evner til.

Se for deg at det er noen mynter på bordet foran deg. Hvis antallet er lite, kan du umiddelbart se nøyaktig hvor mange det er. Du trenger ikke engang å telle dem – et blikk er nok. Cikilder og rokker er overraskende like oss i så måte: de kan oppdage små mengder nøyaktig – og sannsynligvis uten å telle. For eksempel kan de trenes til å skille mengder på tre fra mengder på fire.

Dette faktumet har vært kjent en stund. Men forskergruppen ledet av professor Vera Schluessel fra Zoologisk Institutt ved Universitetet i Bonn har nå bevist at begge artene til og med kan telle. “Vi trente fiskene til å utføre enkle addisjoner og subtraksjoner,” forklarer Schluessel. “På denne måten måtte de øke eller redusere en startverdi med én.”

Blå betyr “legg til en”, gul betyr “trekk fra en”.

Men hvordan spør du en ciklide om resultatet av “2 + 1” eller “5-1″? Forskerne brukte en metode som andre forskningsgrupper allerede har brukt for å teste bienes matematiske evner: De viste fisken en samling geometriske former – for eksempel fire firkanter. Hvis disse objektene var farget blå, betydde dette “legg til en”. Gult, derimot, betydde “trekk fra en”.

Etter å ha vist den opprinnelige stimulansen (f.eks. fire ruter), ble fiskene vist to nye bilder – ett med fem og ett med tre ruter. Hvis de svømte til riktig bilde (dvs. til de fem rutene i den “blå” telleoppgaven), ble de belønnet med mat. Hvis de svarte feil, gikk de tomhendte. Over tid lærte de å assosiere den blå fargen med en økning på én i mengden vist i begynnelsen, og det gule tallet med en nedgang.

Men kan fisken bruke denne kunnskapen til nye oppgaver? Hadde de faktisk forstått den matematiske regelen bak fargene? – For å sjekke dette hadde vi bevisst utelatt noen beregninger under treningen, forklarer Schluessel. “Nemlig 3+1 og 3-1. Etter læringsfasen fikk fiskene se disse to oppgavene for første gang. Men selv i disse testene valgte de veldig ofte det riktige svaret.” Dette gjaldt også når de måtte velge mellom å velge fire eller fem objekter etter å ha vist en blå 3 – altså to utfall som begge var større enn startverdien. I dette tilfellet valgte fisken fire over fem, noe som indikerer at de ikke hadde lært regelen “valgte den største (eller minste) mengden presentert”, men regelen “alltid legg til eller trekk fra en”.

Denne prestasjonen overrasket selv forskerne – spesielt siden oppgavene var enda vanskeligere i virkeligheten. Fiskene ble ikke vist gjenstander med samme form (f.eks. fire firkanter), men en kombinasjon av ulike former. En «firer» kan for eksempel representeres av en liten og en større sirkel, en firkant og en trekant, mens den i en annen utregning kan representeres av tre trekanter av ulik størrelse og en firkant.

“Så fiskene måtte gjenkjenne antallet gjenstander som ble avbildet og samtidig utlede regneregelen fra fargen deres,” sier Schluessel. “De måtte ha begge deler i arbeidsminnet da det originale bildet ble erstattet med de to resultatbildene. Og de måtte bestemme seg for riktig resultat etterpå. Alt i alt er det en prestasjon som krever komplekse tenkeferdigheter.”

For noen kan dette komme som en overraskelse siden fisk ikke har en neocortex – den delen av hjernen kalt «hjernebarken», som er ansvarlig for komplekse kognitive funksjoner hos pattedyr. I tillegg er ingen av fiskene kjent for å kreve spesielt gode numeriske evner i naturen. Andre arter kan ta hensyn til antall strimler i deres seksuelle partnere eller mengden egg i livmoren. – Dette er imidlertid ikke kjent fra rokker og ciklider, understreker zoologiprofessoren ved universitetet i Bonn.

Hun ser også på resultatene av forsøkene som en bekreftelse på at mennesker har en tendens til å undervurdere andre arter – spesielt de som ikke tilhører vår nærmeste familie eller pattedyr generelt. I tillegg er ikke fisk veldig søte og har ingen pels eller fjærdrakt. ”Derfor ligger de ganske langt nede i kjeden når det kommer til goder fra oss mennesker – og noe vi tenker litt over når de dør gjennom den kommersielle fiskeindustriens brutale metoder”, sier Vera Schluessel.

Det er uansett kult at de som er så små kan forstå så mye!?

Hei til matematikkfiskene!