LUFTEN AV NYKLIPPET GRESS – GRESSETS ROP OM HJELP

Vi elsker lukten av nyklippet gress. Men det vi lukter er faktisk et varselsignal som sendes ut av planter som er under angrep.

Feromonene som frigjøres av nyklippet gress er kjent som GLVs – green leaf volatiles – som kan oversettes til flyktige stoffer i grønne blader. Forskere tror at GLV lukter godt fordi det minner oss om mat. Grønnsaker frigjør GLV når de kuttes, og frukt slipper GLV når de modnes. Vi er med andre ord genetisk programmert til å reagere positivt på lukten.

GLV er en gruppe flyktige organiske forbindelser basert på seks karbonatomer. Nesten alle grønne planter kan frigjøre dem, og de gjør det vanligvis i store mengder når de blir angrepet eller skadet. Så de flyktige stoffene er faktisk “skrekkskrik” fra det klippede gresset som mottas av andre planter og dyr.

En studie av mais viste at plantene frigjør GLV når dyr tygger på dem. GLV-ene fikk andre maisplanter til å produsere stoffer som gjør dem mindre velsmakende og forberedt på et angrep.

En annen studie viste at en spesifikk rovbille, den syvprikkede marihøna, reagerte på GLV fra soyaplanter når den ble angrepet av bladlus. Lukten av soyaplantene tiltrakk seg rovbilleartene som eliminerer bladlus mest effektivt.

Forskere har også bevist at planter bruker GLV for å beskytte seg mot sopp og frostskader. Men ennå ikke mot gressklippere.

Hei nyklippet gress!