SURFER DU PÅ NETTET? DET KAN VÆRE BRA FOR HJERNEN DIN

Enten det er å sende e-post til en venn eller handle på nettet, kan eldre voksne som rutinemessig bruker Internett høste tonnevis av fordeler for hjernens helse, ifølge ny forskning.

En studie publisert i Journal of the American Geriatrics Society fant at vanlig internettbruk blant voksne i alderen 50 til 65 var assosiert med omtrent halvparten av risikoen for å utvikle demens sammenlignet med de som ikke brukte internett.

Online engasjement kan bidra til å utvikle og opprettholde kognitive reserver, som igjen kan kompensere for hjernealdring og redusere risikoen for demens.

Studien

Ved å bruke data samlet inn fra University of Michigan Health and Retirement Study (HRS), fokuserte de på 18 154 voksne i alderen 50 til 65 år som ikke hadde demens da studieperioden begynte. Hver hadde blitt spurt om de regelmessig brukte Internett til å sende og motta e-post eller til andre formål. Omtrent to tredjedeler av deltakerne brukte Internett og en tredjedel ikke. De ble fulgt i gjennomsnitt i nesten åtte år.

Oppfølgingsundersøkelser utført på telefon eller ved personlig oppmøte annethvert år inneholdt det samme spørsmålet. Omtrent 20 prosent av deltakerne viste endringer i internettbruk i løpet av studieperioden. Deltakerne ble screenet for demens og skåret basert på en felles kognitiv vurdering. Den totale frekvensen av hendelsesdemens i løpet av studieperioden var 4,68 prosent.

En liten undergruppe av gruppen ble i 2013 bedt om å si hvor mye tid de brukte forrige uke på internett. De fikk seks alternativer, fra null til åtte eller flere timer. Studien fant at voksne med to timers bruk eller mindre så ut til å oppleve den laveste risikoen for å utvikle demens. Voksne uten bruk hadde en signifikant høyere estimert risiko for demens. Tilsvarende hadde voksne som var på nett åtte eller flere timer høyere risiko for å utvikle demens. Resultatene bør tas med en klype salt da prøvestørrelsen var liten.

Forskerne sa at de fant ut at risikoen mellom vanlige og ikke-vanlige brukere ikke varierte etter utdanningsnivå, etnisitet, kjønn eller generasjon.

Konklusjonen

Forskerne analyserte om de voksne endret internettvanene sine i løpet av studien. De fant at de som begynte å bruke internett etter at studien startet var knyttet til redusert demensrisiko.

Studiens forfattere sier at funnene tyder på at “endringer i internettbruk i sen voksen alder kan modulere påfølgende kognitiv helse.” De bemerket at mer forskning er nødvendig for å “avklare hvor lenge en person trenger å være en vanlig bruker i slutten av voksenlivet for å oppleve de kognitive fordelene med online engasjement.”

De sa også at mer forskning er nødvendig for å avgjøre om “overdreven online engasjement kan ha negative kognitive effekter på eldre voksne” som deres foreløpige funn antyder.

Hei internett!