VERDENS FØRSTE SOLCELLEDREVNE FLYPLASS

Den internasjonale flyplassen i Kochi i Sør-India er den første flyplassen i verden som utelukkende er avhengig av solenergi. I fjor vant den en pris for miljøsatsingen i en konkurranse sponset av FN.

For fem år siden begynte flyplassmyndighetene å lete etter nye måter å spare energi på. I første omgang satte de solcellepaneler på taket til en av passasjerterminalene. Startkostnadene var enorme, men over tid ble solcellepaneler billigere. Flyplassen forventer å tjene tilbake de investerte pengene i løpet av de neste seks årene.

I dag produserer over 40 000 solcellepaneler, plassert på store områder med ubrukt land, nok energi ikke bare til flyplassen, men til store deler av selve byen. For tiden produseres det mer enn 29 megawatt, og produksjonen vil stige til 40 megawatt – nok til å møte byens økende energibehov. I tillegg absorberer solcellepanelene like mye karbon som å plante 3 millioner trær.

Kochis solcelledrevne flyplass er bare ett av Indias prosjekter for å øke bruken av solenergi og redusere karbonutslipp. I år forventes India å øke sin solenergikapasitet til 100 000 megawatt.

Prosjektet har vakt oppmerksomhet fra flere miljøorganisasjoner. Spesielt afrikanske land vurderer å flytte mer av sin energiproduksjon mot solenergi.

Mener du at også Norge bør satse mer på solenergi?

Hei sol!